Νεολαία

Βασιλάκος Παναγιώτης : Επικεφαλής του  Τομέα Νεολαίας

Μαλτάς Χρήστος  : Υπεύθυνος Διεύθυνσης Νεολαίας Βορείου Ελλάδος